ALGEMENE VOORWAARDEN

De interactie tussen de massage therapeut, verder te noemen therapeut, en de cliënt, verder te noemen cliënt, is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De centrale focus van de behandeling is het welzijn van de cliënt. De therapeut zal alle informatie die cliënt deelt vertrouwelijk behandelen en zal geen informatie over cliënt delen met anderen zonder de geschreven toestemming van cliënt, behalve in de volgende situatie:

Cliënt geeft toestemming aan therapeut om zijn/haar situatie te delen met collega’s en mentoren met het doel om additioneel inzicht te krijgen. Dit onder de voorwaarde dat de naam van cliënt en specifieke details uit het leven van cliënt niet worden gedeeld met het oog op de privacy van cliënt.

Door samenwerking tussen therapeut en cliënt gaat cliënt akkoord met het volgende:

  1. Cliënt is er zich van bewust dat therapeut geen arts is en cliënt verwacht derhalve geen advies of behandelingen op dit gebied.
  2. Cliënt ontmoet therapeut op het afgesproken tijdstip. In het geval dat cliënt verhinderd is zegt cliënt een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af. Als cliënt zonder afzeggen niet op de afspraak verschijnt zal therapeut de kosten voor behandeling in rekening brengen.
  3. Cliënt geeft therapeut toestemming om cliënt te behandelen en te begeleiden.
  4. Iedere behandeling heeft een intake en een evaluatie. Deze vallen binnen de afgesproken behandeltijd.
  5. Cliënt deelt alle relevante informatie met therapeut zodat therapeut de behandeling goed vorm kan geven.
  6. Cliënt heeft het vertrouwen dat therapeut het welzijn van cliënt vooropstelt.
  7. Therapeut brengt cliënt zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging in de agenda plaatsvindt waardoor een afspraak verplaatst moet worden.
  8. Therapeut zal cliënt doorverwijzen naar iemand anders als ze dat noodzakelijk acht.

“‘I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Maya Angelou

Aangesloten bij CAT
Collectief Alternatieve Therapeuten